Kmo-portefeuille werkt samen met House of Creative Thinking (HoCT) om de kwaliteit van uw ondernemen te verbeteren.

Kmo-portefeuille: steun voor opleidingen en advies

Kmo’s, mensen met een vrij beroep en zelfstandigen kunnen een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners zoals House of Creative Thinking.

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.

Opleidingen

Tijdens de opleidingen bij House of Creative Thinking leer je werken met Service Design en UXD technieken die je helpen om de klant centraal te stellen bij jouw bedrijfsvoering. Met deze technieken start je bij de analyse van de problematiek en eindig je met de implementatie van de geteste oplossingen. Daardoor kan jouw bedrijf zijn productaanbod en diensten beter afstemmen op de behoeften van je klant.

Bij in-company opleidingen proberen we zoveel mogelijk medewerkers uit verschillende departementen te betrekken. Dit bevordert het silo-overstijgend samenwerken.

De geleerde technieken kan je onmiddellijk toepassen binnen jouw bedrijf.

 

 • De kmo-portefeuille subsidieert Opleidingen. House of Creative Thinking is geregistreerde dienstverlener voor uw opleidingen.
 • Met onze opleidingen willen we de werking van uw onderneming verbeteren. Ze zijn gericht op uw kernactiviteiten.
 • Alle werkenden binnen uw bedrijf kunnen hieraan deelnemen.
 • Voor elke opleiding reiken we een gepersonaliseerd vormingsattest uit. House of Creative Thinking houdt eveneens  een aanwezigheidslijst bij.

House of Creative Thinking kan u helpen met:

 • Service Design opleidingen en trainingen
 • UX Design opleidingen en trainingen
 • Creative Thinking opleidingen en trainingen

KMO-portefeuille bepaalt dat het aanvaardbare projectbedrag voor opleiding minimum € 100 dient te bedragen.

Advies

House of Creative Thinking gebruikt de technieken van Service Design en UX Design om de producten en diensten van jouw onderneming te testen. Wij visualiseren de ervaringen van de klant met jouw bedrijf via de Customer Journey en analyseren met een Service Blueprint  hoe jouw organisatie hiervoor  verantwoordelijk is.

Op basis van deze analyses geven wij jouw onderneming advies over opportuniteiten om de bedrijfsvoering te verbeteren en stellen een plan op om dit te realiseren. Dit advies kan o.a.een communicatieplan inhouden, een userflow voor websites of apps, wireframes of prototypes, een betere procesflow…

 

 • De kmo-portefeuille subsidieert Advies. House of Creative Thinking is een geregistreerde dienstverlener voor uw advies.
 • Ons advies is gericht op de kernprocessen van uw onderneming. Het is bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren.
 • De raadgevingen stellen u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf.

Er zijn 2 mogelijke vormen van advies:

 • Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en begeleiding bij implementeren.
 • Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

House of Creative Thinking kan u helpen met:

 • Uw interne visuele en niet-visuele dienstverlening optimaliseren met een Service Blueprint van uw organisatie
 • De ervaring van uw klant verbeteren met een Customer Journey van uw klant
 • Uw aanbod beter afstemmen op uw klant met de Value Proposition Canvas

Kmo-portefeuille bepaalt dat het aanvaardbare projectbedrag voor advies minimum € 500 dient te bedragen.

Voor wie?

De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven.

 • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Daarom maken ze het eenvoudig om je aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.

Kijk hier of je in aanmerking komt >>

Vraag hier je subsidie aan >>

Hoeveel subsidie kan u krijgen?

 • Kleine ondernemingen krijgen 40% subsidie tot een maximum van € 10.000 op jaarbasis.
 • Middelgrote ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 15.000 op jaarbasis.

Welke kosten worden betaald?

 • Opleidings- of advieskost;
 • Catering bij opleiding tot € 25 per persoon per dag;
 • Cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding;
 • Verplaatsingskosten docent.

BTW wordt niet gesubsidieerd.

Meer informatie >>

Hoe krijgt u de subsidie?

 • U schrijft zich in voor een opleiding of u ondertekent een adviesovereenkomst bij House of Creative Thinking, als geregistreerd dienstverlener.
 • U doet uw subsidieaanvraag via deze website.
 • U stort uw eigen bijdrage (60 of 70%) op de kmo-portefeuille rekening van hun financiële partner Sodexo.
 • Agentschap Innoveren & Ondernemen stort uw subsidie (40 of 30 % ) eveneens op deze rekening.
 • U of uw medewerker volgt de opleiding of krijgt het advies.
 • U ontvangt de factuur van House of Creative Thinking betaalt online via de kmo-portefeuille.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Vlaamse Overheid via het gratis nummer 1700 of met het Agentschap Ondernemen via kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

Hoe en wanneer moet ik die subsidie aanvragen?

 • Eerst moet u zich als gemachtigde van de onderneming registreren op de website >>
 • De registratie is eenmalig.
 • Vervolgens sluit u met House of Creative Thinking, uw geregistreerde dienstverlener, een overeenkomst af.
 • Dan pas kan u met onze gegevens uw subsidie online aanvragen.
 • Best vraagt u zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding of advies.
 • De betaling doet u pas na ontvangen van de factuur van House of Creative Thinking.

Raadpleeg de stappen welke je moet doorlopen om subsidies aan te vragen en te ontvangen >>

Opgelet!

 • De KMO-portefeuille is een online steunmaatregel waarbij alle berichtgeving via mail verloopt. Kijk dus na dat u het juiste mailadres gebruikt.
 • Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.
 • Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

Neem contact op met KMO-portefeuille

Bel, mail of chat gratis met 1700. 1700 is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Bellen vanuit het buitenland kan ook, op het betalende nummer +32 2 553 1700.

Bij House of Creative Thinking / HoCT zit  service design in het DNA. We leiden op, adviseren en ontwikkelen “user centered” concepten. We zijn fan van het “learning by doing”-principe.

House of Creative Thinking by Transvorm bvba • Achterthof 76 • 9220 Hamme • +32/476 479 358 • privacyverkoopsvoorwaarden